Badan Syariah Etiqa

Lembaga Penasihat Syariah

Fatwa mengenai Hukum Pelaksanaan Takaful Di Malaysia
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-80 yang bersidang pada 1 – 3 Februari 2008 telah membincangkan Hukum Pelaksanaan Takaful Di Malaysia. Muzakarah telah memutuskan bahawa konsep dan pelaksanaan takaful di Malaysia adalah bertepatan dengan syariat Islam.

Sebelum sesebuah syarikat ingin memohon lesen takaful dari Bank Negara Malaysia, mereka perlu mewujudkan panel Syariah mereka sendiri yang terdiri daripada pakar² Islam dalam beberapa cabang.Kemudian, BNM sendiri ada Lembaga Pengawasan/Penasihat Syariah yang mengawalselia skim-skim takaful yang dipasarkan kepada orang ramai. Maknanya di sini, setiap skim takaful yang berada di Malaysia mendapat 2 tapisan syariah sebelum dipasarkan.

Berikut adalah barisan Jawatankuasa Penasihat Syariah eTiQa Takaful:
Tiada ulasan:

Catat Ulasan